כניסת חברים ותושבים

יולי 2000

14 
הידעת? לגבעת חיים איחוד יש אתר באינטרנט. כתובתו: www.ghi.org.il
אריק סיון כותב בעלון על הצורך בהעתקה מזרחה של כביש הכניסה לקיבוץ על מנת שיתאים לגח"א של שנות ה-20-30.
בעלון מתפרסמת כתבה עם רעות נתיב שביציאה מלבנון שירתה בפיקוד צפון כפקידה של האלוף.
ימימה גשן כותבת בעלון על חגיגת שבועות והקמת צוות לנושא, לאחר שכמעט בוטל החג, עקב זה שלא היו חברים שהיו מוכנים להתנדב להכנת החג.