כניסת חברים ותושבים

מרץ 2000
יום האישה 2000

מבתוכנו - "בעלון האחרון פרסמנו שתי רשימות קטנות בעילום שם. חשבנו לעצמנו שזו ביקורת שאינה פוגעת, ואפשר לפרסמה כך. לא נעשה זאת שוב. מי שמבקש לפרסם בעילום שמו, נשמור את השם במערכת, אך לא נפרסם בלי לדעת מי הכותב."
בעלון מפורסמת תוכנית של רשות התכנון והבנייה לשנת 2000.
"משכן יעקב" בבית טרזין שופץ. 
עירית ארבל מעירה את תשומת הלב בעלון לפעולה של הוספת הערות אנונימיות מעליבות על מודעות בלוח המודעות.