כניסת חברים ותושבים

פברואר 2000
המזכירה נירה פארן אומרת בעלון שסוף סוף אחרי חבלי לידה קשים וארוכים מדי, יוצאים לדרך "איברים" ראשונים של המבנה הארגוני החדש, "מועצת הקיבוץ", וה"רשות לבנייה ותכנון".
יש ג'אקוזי בבריכה.