כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1999
- ההערכות לבאג 2000 בעיצומן!
- לפי חוקי המדינה יש עכשיו בקיבוצנו ממונה בטיחות במשרה מלאה.
- בעלון כותב חבר קיבוץ: "כבר זמן רב אינני מצליח לפענח פראדוקס, סתירה בין שני תהליכים מנוגדים אשר מאפיינים את התקופה בת 33 השנים שאני מכיר חיי קיבוץ: האחד - חברים נעשים פחות מבסוטים משנה לשנה, והשני - רמת החיים עולה משנה לשנה, בקצב המדביק לפחות את השיעור בארץ.
מספרי ילדים שנולדו בשנים האחרונות