כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1999
התקיים דיון רחב בהשתתפות נציגי ועדת דירות, ועדת צעירים, ועדת חברים, ונציגי הצעירים על מצב הדיור בקיבוץ. הפורום החליט להמליץ על מתן זכות קדימה לזוגות צעירים עם ילדים, תוך מתן פתרונות לבעיות נקודתיות.
בגלריה מוצגת תערוכה "לחהזיר אהבות ישנות" של שושנה ולטש, גרטה יחיאלי, זאב גוטקינד, רבקה רבינוביץ ושושנה פניגר.
על גבי העלון התייחסויות סוערות לאסיפה האחרונה.