כניסת חברים ותושבים

יוני 1999
4
לחברים הנוסעים לחו"ל ורוצים כרטיס אשראי לחו"ל, צריכים להזמינו מראש אצל הגזבר.
11
"מדור לדור" - מפגש בנים עוזבים עם ההורים שנשארו בקיבוץ.