כניסת חברים ותושבים

מאי 1999

יום העצמאות, בית וינה