כניסת חברים ותושבים

פברואר 1999

אחרי חודשים רבים שלא יצא עלון, יוצא עלון אבל עדיין מחפשים בנרות עורך/כת. 
בעלון מעדכנת נירה פארן בנושא תהליך ה"צמיחה וההתחדשות".