כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1998


9

המזכירות מודיעה על הקמת צוות שתפקידו לעסוק בפרישה מהעבודה. הצוות ייפגש וילמד את הנושא.
22-23
הצבעה על השינוי בסעיף - 118 בתקנון האגודה.