כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1998
14
עם תחילת הניסיון בהפרטת המזון אנחנו מבקשים את החברים להגיע לארוחת הצהרים לא לפני - 11.00.
- בעלון בארי צימרמן מראיין את נירה פארן: "את רואה אותנו מגיעים אי פעם
למצב של העוגן, למשל, עם מנהל חיצוני לקהילה?"

חדר אוכל