כניסת חברים ותושבים

פברואר 1998
ציור של חייל קורא בתוכנו

6

בהתאם להחלטת המזכירות יכולים בוגרי י"ב וחיילים, לקבל כרטיס ישראכרט ולא בנק-קט כפי שהיה נהוג עד היום.
20
מפגש צעירים בנושא "מסלול צעירים חדש".
בעלון הקיבוץ כותב "פרלמנט הנעורים" - ולסיום, אנחנו רק רוצים שתדעו שהלוואי שהמצב בנעורים מבחינת יחסי אדם לאדם, ומבחינה הערכים הקיבוציים היה המצב בקיבוץ. אנחנו חושבים שמי שרוצה לפרק את הנעורים יכול כבר באותה הזדמנות לחשוב על פירוק הקיבוץ, כי מבחינתנו זה היינו הך.