כניסת חברים ותושבים

ינואר 1998


2

40 שנה לבית ספר " שפרירים" - ערב פנימי במועדון והוצאת החוברת "באמצע הדרך" המוקדשת לבית הספר.

בוטלה השמירה המוקדמת. מעתה שני שומרים שבועיים, כשהאחד מתחיל ב- 21.00 ומסיים ב- 4.30 השני מתחיל ב-22.30 ומסיים ב- 6.00
הוצאו מהקשרם
ניסיון ראשוני לפתוח את המרכולית בשעות אחרי הצהרים: ימי ראשון 16.30 – 18.30 .
24
מפגש על עתיד קבלות השבת עם כניסת ההפרטה לחדר האוכל.
21
באסיפה דיון על ההפרטות של מוצרי היגיינה ושל נסיעות לביקור הורים/בנים.
23
בוטל קו מספר - 692 לתל-אביב. הגזירה בוצעה על אף מלחמותינו נגדה.
בעלון - בוררות בנושא שיפוץ שכונת משק בית ספר.