כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1997

- תהליך הצמיחה וההתחדשות - שלושה צוותי עבודה עוסקים בתרגום מסמך היעדים והעקרונות לרמות מעשיות.
- לאחר דיון בהנהלה הוחלט שעל אף העובדה שמכשירי החשמל של הקשישים, אינם נכללים בתכנית ההפרטה, בכל זאת הם יישארו רכוש החבר.
- המזכירות מציעה לשנות את מסלול הצעירים.