כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1997
גדעון אפרתי כותב בעלון: "14 שנים הייתי בן בית בקיבוצכם. עבדתי אתכם בביתכם. 14 שנה של עשייה מוסיקאלית שבאה להעשיר וללוות את חיי התרבות בקיבוץ בחגים ומועדים, באירועים שונים ומגוונים ־ שמהחים ועצובים..."