כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1997
פינדה שפע בעלון: " בתקופת השינויים בתנועה הקיבוצית נכנס מונח שלא היה מקובל בעבר: במקום חברה - קהילה. 
עד כמה שקיבוץ זה או אחר התרחק מהיותו קיבוץ, החל להשתמש ב״"קהילה" במקום "חברה". לדעת חברים רבים , גבעת חיים
אחוד עדיין קיבוץ במלוא מובן המילה העכשווית, והכינוי "קהילה" אינו במקום.