כניסת חברים ותושבים

מאי 1997
הורי התלמידים מקבלים מכתב מבית הספר מעין, שמתחילת שנת הלימודים הבאה התלמידים יפסיקו לעבוד יום בשבוע בקיבוצם, ותופעל בבית הספר תכנית "לימודי עבודה".
גרשון שפע במדור הספורטור בעלון מבכה את לכתו בטרם עת של האי המיתולגי: "ה'אי', הוא הוא מורשת אבותינו, מלך נעורינו, נסיך ילדותנו, ערש ינקותנו־ ס-ל-ע ק־י־ו־מ-נ־ו."