כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1996
13
כל בזאר המתקיים בקיבוץ צריך להיות מאושר על ידי הגזבר. הקיבוץ לא יהיה אחראי לתשלום לסוחר אם לא אושר מראש.
בני מחזור א' בני 60. סיבה למסיבה.
לאחר אסיפה סוערת במיוחד בעלון מצוטטת עדה שולמן "יצאתי מהאסיפה עם משפט אחד בראש - הארץ בוערת ואנחנו מחפשים תוכן בגבינה לבנה (הפרטה)". וימימה גשן: "השאלה לאיזה מין חברה אנו שואפים? האם לחברה מתפתחת או כזו השוקטת על שמריה? מאז ההחלטההאומללה להפריט את שעות הפנאי אני לא מוצאת מנוח".
במזכירות דנו בהקמת דיסקו-פאב ברחבת המחסן בפרדס וכן ביכולת אכיפת משמעת במילוי תורנות.