כניסת חברים ותושבים

יוני 1996
14
כידוע לכולם הופרטו ההשתלמויות האישיות, והתקציב הועבר לתקציב אישי. בנוגע להשתלמויות מקצועיות, ניתן לפנות למרכז עבודה או למרכזת ועדת השתלמויות.
21
חברים המעוניינים ברכישת טלפון סלולארי באופן פרטי מתבקשים לפנות לשמאי. הרכישה דרך הקיבוץ מוזילה את המכשיר וגם את השימוש.