כניסת חברים ותושבים

מאי 1996


10

מהמרפאה – השבוע חולקו לחברים כרטיסים מגנטיים של קופ"ח, אנא שימרו עליהם.