כניסת חברים ותושבים

אפריל 1996
חברי גבעת חיים איחוד יוצאים "לצומת כפר הרואה" מידי יום ו' לצבוע אותו בצבעי העבודה לעודד את בחירת "פרס".
יוסי חי מעביר את השרביט של תפקיד סדרן הרכב לרינה נבון.
בעלון  - אורי מירון מפרסם דו"ח על מג"ח 1995.