כניסת חברים ותושבים

מרץ 1996
22
בשעה טובה הפעלנו את מכונת העיתונים. המכונה מופעלת על ידי הקרלוג, והחבר מחויב בסוף החודש בתקציב. ביום חול מעבירים את הקרלוג פעם אחת, ביום שישי ובערב חג מעבירים פעמיים. ועוד בעניין עיתונים – אנו מבקשים מהחברים להקפיד על רישום עם לקיחת עיתון.
בעלון הקיבוץ מופיע סיכום מחקר של יוסי כפרי בנושא גינות ותיקים.