כניסת חברים ותושבים

פברואר 1996


16

ב"שורשים" – עושים ומוכרים: ארגזי לחם, סל לעיתונים, קופסאות תה, מתקני דיסקים ועוד, כדאי לבוא ולראות...
מיחשוב המערכות בקיבוץ בתוכנה אחת בשם "מעלה".