כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1995
11
במוצ"ש, בשעה 18.00 התייחדות עם זכרו של יצחק רבין.
25
50 שנים למצור על גבעת חיים, נתכנס להעלות את זכרו של יוסף רוזנברג שנפל במצור.
נשלח מכתב מטעם המזכירות לכל החברים על דרך טיפולה בבעיה שנוצרה עקב אי-מסירת הרנטות ע״י מספר חברים.