כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1995
13
מהדואר – אנא הקפידו לסמן את שמכם בזמן שאתם לוקחים עיתון. דאגו שרק אחד מבני המשפחה ייקח עיתון, לאחרונה חסרים עיתונים.
24
פגישה עם ותיקי כפר סאלד. סיור במשק וארוחת צהרים משותפת.
30
אסיפה במועדון. בין הנושאים לדיון – הפרטת תקציב הפנאי.