כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1995
1
ספר שירים חדש של בארי צימרמן יצא לאור.
8
ברכות למוטי זעירא עם צאתו ספרו החדש לאור – "עקשנות וכוכבים".
22
בשעה טובה נחנכו תאי הדואר החדשים. מספרי התיבה של כל חבר זהים לקוד המשפחתי.

דואר

החל ב - 1 - בטפטמבר ייקרא שם המסגרת החינוכית המקדמת: בית ספר שפרירים.