כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1995
4
פרידה מהעובדת הסוציאלית של הקיבוץ – רוחה גיל.
18
לנוהג ברכב המצויד בקרלוג: העבר קודם כל את כרטיס הקרלוג האישי.