כניסת חברים ותושבים

מאי 1995
בהחלטות המזכירות מפורסמת ישיבה של צוות היגוי להליכי שינוי בקיבוץ. כמו כן מפורסם שאין מעמד תושבות בגבעת חיים איחוד.