כניסת חברים ותושבים

אפריל 1995
10
אסיפת חברים במועדון. על הפרק: סגירת חדר האוכל בערבים.
השתתפות חברים בתשלום על דוחות חניה ועבירות תנועה בסך - 50% מסך הקנס.
13
תערוכת צילום – "אביב 95", בהשתתפות חברים רבים.