כניסת חברים ותושבים

מרץ 1995
סכו"ם

3

מהמטבח נמסר – שוב חסרים כלים וסכו"ם. אנא זיכרו להחזירם.
10
ממחסן התחפושות: השנה קנינו והוספנו הרבה תחפושות ואביזרים חדשים. מי שמאבד, או מקלקל, יצטרך לשלם את מחירם. פורים שמח, ענת שביט.

- המזכירות דנה בהצעה להקים ועדת כלכלית, ובשאלת מקומה של ועדה זו בתוך המערכת האירגונית של גבעת חיים.
- אחרי 42 שנים אלי ורפל מסיים את תפקידו במזכירות הטכנית. 
- המזכירות החליטה להפיץ מכתב מטעמה ובו הודעת גינוי של צורת ההידברות באמצעות מכתב בעילום שם.