כניסת חברים ותושבים

פברואר 1995
10
צוות היגוי לשינויים, בריכוז אסף חן – פנייה לציבור להציע הצעות אשר ישפרו את המערכות של הקיבוץ.
17
מוקם חוג חברים שיפגוש אישים שונים מהמגזר הערבי, במטרה להעלות נושאים שונים.
בעיתון "הקיבוץ" מצויין לטובה הנוי בגבעת חיים איחוד.

חתונה נקר

חתונתם של מירב ודודו נקר