כניסת חברים ותושבים

ינואר 1995
בעלון בתוכנו הודעה על השתתפות בית גבעת חיים איחוד בצער משפחת בר שלום על פטירת אלדד בן ה-25 בעת טיול בתאילנד.
שמאי מדיני מדווח על הנעשה בענפים - פרדס, אבוקדו, גד"ש, רפת, הודיה ומוסך.
בהחלטות הנהלה כתוב שסוכם לא לקבל הורים בשלב זה לקיבוץ, בינתיים מסיבות פרקטיות, ולקדם דיון בשינוי אורחות קיבוץ, שחלק ממנו יהיה הגדרת תחומי האחריות ההדדית. כמו כן יש הצעה להפרטת מוצצים ובקבוקים.
איציק הרץ מסיים את התפקידו כרכז המוסך ויחליף אותו מרטין דה-ברוס.