כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1994
תערוכת ציורים בבית טרזין לזכרה של שושנה פניגר.

מועדון בין ערביים חוגג עשרים שנה.
יזהר לנדאו קורא מעל דפי העלון למזכיר ולמזכירות לפתוח בדיאלוג וללבן את שאלות הקיום האמתיות שלנו, ולבחון את רצון החברים והמשמעויות הנגזרות.
דן שגיא אומר מעל דפי העלון שאנו נמצאים במהלך קביעת תקציב הוצאות לשנת 1995, ושהגיע הזמן לקיים דיון ציבורי נרחב לגבי סעיפיו השונים, ועל החלוקה בין תקציב שעומד לרשות החבר, והתקציב שמוצא על ידי הקיבוץ.