כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1994

חוזה השלום עם ירדן יערך חודש הבא, בעלון הקיבוץ נותנים לכך ביטוי.