כניסת חברים ותושבים

יוני 1994
24
תערוכת סיום שנה של המסגרת החינוכית המקדמת.

מגורי מתנדבים, צייר מתנדב שבדי

מגורי מתנדבים, צייר מתנדב שבדי