כניסת חברים ותושבים

אפריל 1994


10

דיון במועדון על ההצעה לשינוי במשק הילדים.
22
ספר ילדים ראשון לעדנה ארזי: "כשהגדולים רוצים".