כניסת חברים ותושבים

ינואר 1994
7
שמוליק לשם סיים את תפקידו כגזבר, יחליף אותו יורם תירוש.
14
חילופי תפקידים – הזמנות כרטיסים למופעים – ז'ניה פוזן תחליף את מרל כהן ודבורה חילי. מיקי הדר יחליף את מאיר נחמני בסידור רכב. בהצלחה!

21 
הבהרה בעניין תקציב נעלי עבודה - לפני כשלוש שנים הוכנס סעיף זה לתקציב הכולל. חבר הלוקח נעלי עבודה על חשבון הענף, ינוכה מתקציבו הסכום המיועד לרכישת נעלי העבודה. אין אפשרות ליהנות משני העולמות.