כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1993
15
בכלבו מתחילים לעבוד בתוכנת המחשב "מעלה".
19
הצעת ועדת ארגון לבחירת מזכיר חדש – מונטי יגר.
22
תודות לאורה הרמן שבמשך שנים רבות דאגה לחיילינו, ושלחה להם חבילות מן הבית.