כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1993
17 
חנוכת מכון החליבה החדש.
24 
מחסן כסאות הבטיחות פועל במתכונת חדשה וממוקם בכניסה המזרחית של בית וינה.

גארט סטיוארט בהקמת מכון החליבה ברפת