כניסת חברים ותושבים

מרץ 1993
6
נפתח חוג לגמילה מעישון.
15
המועצה מאשרת תוכניות שיפוצים של שכונת משק בית ספר ו-6 דירות בשכונת הבריכה.