כניסת חברים ותושבים

פברואר 1993


5

"קפה שפע" – נפתח בבית וינה לתקופת ניסיון.
13
פגישה ראשונה בסדרה "סוגיות ודמויות בעולמם של חלוצים" בהנחיית מוטי זעירא.
19
תודות לרינה נבון עם סיום תפקידה כסדרנית עבודה.
22
קבלה למועמדות של המשפחות: חרסונסקי וגרונדלנד, מ"בית ראשון במולדת".