כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1992


4

בראשית הייתה "הנקודה" - פתיחת תערוכת תיעוד וצילום – ארבעים שנה לגבעת חיים איחוד.
התערוכה תהיה פתוחה במשך שבוע ימים בבית וינה.
בשבת - 5.9 יהיה אירוח של מוזמנים מבחוץ.