כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1992
7
החברים מתבקשים להשקות את דשא ביתם רק אחת לשבועיים.