כניסת חברים ותושבים

יולי 1992
7
חובת נעילה של הרכב בחניה במנעול רב-בריח. נהג שרכבו ייגנב תישלל זכותו לנהוג ברכבי הקיבוץ למשך שלושה חודשים.3
במשק שוהים - 20 מתנדבים. אין צורך במתנדבים נוספים בחודשי הקיץ.
25
תערוכת שי לקראת ראש השנה.
31
נסיעות לים בחודש אוגוסט, בכל יום שלישי בשעה - 16.00 מהגשר.
החל מיולי מתחילים לרשום נתונים על השימוש ברכב החבר. הנתונים כוללים: משך זמן הנסיעה + חיוב ע"פ ק"מ.