כניסת חברים ותושבים

יוני 1992


4

"יחד בגליל" לוותיקים – יום בילוי וטיול משותף.
5
יותר אין צורך לחכות לדף התקציב, החברים המעוניינים לדעת מה מצבם בתקציב הכולל יוכלו לגשת לעדכן, להקיש את קוד המשפחה ואת הקוד הסודי, ויקבלו את כל האינפורמציה.
26
בכל מקרה של אבדן כרטיס "כספומט לעיר" יש להודיע לגזבר שמוליק לשם. תזכורת חשובה: אין להחזיק את הקוד הסודי ביחד עם הכרטיס, כי אז אפשר להוציא כספים על חשבוננו.