כניסת חברים ותושבים

ינואר 1992


31

ערב "את אינך בודדה במרום" - 70 שנה למותו של א.ד. גורדון.