כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1991
2 
שטפון בקיבוץ
4
חנוכת נווה נועם.