כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1991


4
 
החברים מוזמנים להכיר את מרכז היצירה וללמוד טכניקות חדשות ויפות לכרטיסי ברכה.
הורים עם ילדים מוזמנים בימים א' וב' להכין ברכות ראש השנה.
17 
ערב יום כיפור נמשיך במסורת שהחלה לפני שנתיים – ערב "שירה חדשה". שירת היחיד ושירת היחד יתנו מבע לחשבון הנפש ביום הכיפורים. למחרת, ביום כיפור, רצף למידה בנושאים יהודיים.
27 
חידוש של החלטה ישנה של האסיפה לתורנות שבועית של חברות בעזרה בהגשת ארוחת ערב בחדרי החולים ובמרכז לקשיש (נווה נועם). החברות מתבקשות והיענות והשתבץ בתאריך הנוח להן.