כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1991


2-3

חג מחזור ל"ה. 
במוצ"ש אסיפה חגיגית שהשנה תוקדש לנושא: "אימוץ בקיבוץ". רב שיח על מאמצים ואימוץ לאורך השנים בקיבוצנו.