כניסת חברים ותושבים

יולי 1991


ארכיון בית טרזין גייס את חברי העמותה להתנדב לצורך העברת כרטסת אסירי הגטו למחשב.
26 
תורנות ה"בוסע" תתבצע באופן קבוע על ידי גרי ברשלום.