כניסת חברים ותושבים

אפריל 1991


4
המרכז הסיעודי הולך ונשלם. מחפשים שם שיהלום את המקום.
ועדת האסיפה מזמינה את החברים לדיון פתוח על האסיפה – מצבה, בעיותיה ועתידה.